Lesson

LesActiefBurgerschap

LesActiefBurgerschap

Published on 29 December 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
DV
Transcript
00:00
Black lives matter
00:02
Bijdragen tot actief burgerschap
00:05
Overzicht lessen
00:05
Les 1: Wat is BLM?
00:06
Les 2: Contoverse over Leopold II - achergrond
00:06
Les 3: Debat standbeelden
00:08
Les 4: Schrijfopdracht
00:11
Les 1: Black lives matter
00:11
Wat weten de leerlingen er al over
00:13
Video BLM
00:15
Oplossen vragen video en eventueel eerste bespreking
00:21
Les 2: BLM in België controverse rond Leopold II
00:22
Wie is Leopold II?
00:23
Waarom is er controverse?
00:25
Wat is de link met BLM?
00:31
Les 3: debat standbeelden
00:32
link leggen met de vorige les
00:33
Leerlingen in groepen een standpunt laten innemen
00:35
Debat tussen pro en conta
00:41
Les 4: schrijfopdracht
00:42
Wat is jouw mening over BLM in België?
00:43
Welke acties zou je zelf ordernemen?
00:47
Zou je zelf deelnemen aan de protesten?
00:48
Beargumenteer!
00:51
Bijdragen tot actief burgerschap
00:53
7.6: de leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als discriminatie in de samenleving. 7.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema's en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten